No image available

เงินเฟ้อจีนพุ่งแตะสูงสุดในรอบกว่า 8 ปี

ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไอ (CPI) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกของจีนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 8 ปี สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เพราะความต้องการบริโภคในช่วงตรุษจีนและสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาด

ซีพีไอจีนเดือนมกราคมสูงที่สุดนับจากเดือนตุลาคม 2554 และสูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.9 โดยไปอยู่ที่ร้อยละ 5.4 ต่อปี และร้อยละ 4.5 ต่อเดือน เนื่องจากราคาเนื้อหมูและผักสดแพงขึ้น เฉพาะราคาอาหารในเดือนที่แล้วปรับขึ้นถึงร้อยละ 20.6 ซี สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนแถลงวันนี้ว่า ตัวเลขซีพีไอต่อปีนอกจากจะเพิ่มขึ้นเพราะปัจจัยเรื่องเทศกาลตรุษจีนแล้ว ยังเป็นผลจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วย

นักวิเคราะห์มองว่า การที่จีนพยายามจำกัดเชื้อไวรัสระบาดช่วงเทศกาลตรุษจีนที่เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนก่อนทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้นกว่าปกติ มาตรการปิดเมืองและจำกัดการคมนาคมทำให้อาหารอย่างผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ถูกแย่งชิงก่อนการลำเลียงไปยังเมืองใหญ่ ขณะที่ประชาชนพากันกักตุนอาหารเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์จะยุติลงเมื่อใด ส่งผลให้ราคาอาหารปรับสูงขึ้นมากกว่าปกติ นักวิเคราะห์ชี้ด้วยว่า ราคาอาหารมักลดลงหลังตรุษจีน แต่ปีนี้ราคาอาจสูงทรงตัวเพราะห่วงโซ่อุปทานสะดุดจากมาตรการจำกัดเชื้อไวรัสระบาด