No image available

ส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการสนับสนุน

การรณรงค์ครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของโรงแรมกว่า 70 แห่งในโครงการริเริ่มด้านการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นไปที่โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการสนับสนุน โปรแกรมชุมชนใช้อักขระอะนิเมะที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเช่น “The Phist” ซึ่งเป็นครูที่หันมาใช้ซูเปอร์ฮีโร่ของโรงเรียนที่ต่อสู้และต่อสู้กับศัตรูที่เป็นมลพิษ

เช่นหลอดพลาสติกขวดพลาสติกและเศษน้ำมันในมหาสมุทร PHIST ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรการท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และหอการค้าอเมริกัน (AMCHAM) และหอการค้าออสเตรเลีย – ไทย (AUSTCHAM) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายนรรัตน์ปลิวทองจะเข้าร่วมงาน