No image available

รถรับจ้างกรุงเทพ: ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

รถรับจ้างกรุงเทพ: ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากเป็นผลดีต่อทั้งตัวผู้ขับขี่และเพื่อนร่วม ทางรอบข้าง แต่ทำไมสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งเมื่อตัดปัจจัยของการเพิ่ม ปริมาณรถยนต์บนท้องถนนที่มีโอกาสทำให้ตัวเลขผู้ประสบอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นแล้ว “ความประมาท” และ “การขาดความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน” น่าจะเป็นสาเหตุหลักของอุบัติการณ์อันน่าสลดใจเหล่านี้ การเป็นนักขับรถที่ดีไม่ใช่จะขับรถอย่างเดียว ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้ หลักการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น

เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

– ตรวจระบบไฟส่องสว่างทั้งหมด

-ตรวจสภาพยางรถยนต์ และเช็คลมยาง
– ตรวจระบบแตร
-ตรวจยางใบปัดน้ำฝน
– ระดับน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง,น้ำมันเกียร์, น้ำมันเบรก และน้ำมันพวงมาลัย
– ระดับน้ำในหม้อน้ำ และถังพักน้ำ
– ระดับน้ำกรดของแบตเตอรี่
– ระดับน้ำล้างกระจก (ทั้งหมดนี้จะต้ออยู่ในระดับที่กำหนด)
– ตรวจห้องโดยสาร
– เข็มขัดนิรภัย
– แป้นเบรก แป้นคลัทช์ และเบรกมือ
– มาตรวัดต่าง ๆ
– ตรวจห้องเก็บสัมภาระ
– ยางอะไหล่ (ต้องมีพร้อม)
– เครื่องมือประจำรถ (เช่น เครื่องมือเปลี่ยนยาง)

ความรู้เกี่ยวกับรถที่นำมาใช้

1.) ห้ามนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมาใช้ในทางเดินรถ เพราะอาจเกิดอันตรายหรืออาจทำให้ ผู้ใช้และคนรอบข้างเสียสุขภาพ เช่น รถตัวถังผุยางล้อรถไม่มีดอกยาง มีควันดำ ฯลฯ

2.) รถที่นำใช้ต้องมีโคมไฟหน้า

-หลัง

-ไฟเลี้ยว

-ไฟจอด

-ไฟเบรก

-ไฟฉุกเฉิน

-แตร

-เบรกมือที่ใช้การได้

-ที่ปัดน้ำฝน ครบถูกต้องตามกฎหมาย และต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนหน้า

– หลังและติดป้ายวงกลม แสดงการเสียภาษีด้วย