No image available

ฝรั่งเศสเตรียมเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมกับเที่ยวบินขาออก

ฝรั่งเศสจะเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมกับเที่ยวบินขาออกจากท่าอากาศยานทุกแห่งในประเทศ เพื่อนำเงินไปส่งเสริมโครงการคมนาคมที่ก่อมลพิษทางอากาศน้อยกว่าการเดินทางทางเครื่องบิน

นางเอลิซาเบท บอร์น รัฐมนตรีคมนาคมฝรั่งเศสเผยวันนี้ว่า มาตรการนี้จะมีผลตั้งแต่ปีหน้า จะเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม 1.50 ยูโร (ราว 51.82 บาท) สำหรับบัตรโดยสารชั้นประหยัดเที่ยวบินในประเทศและเที่ยวบินในยุโรป และสูงสุด 18 ยูโร (ราว 621.76 บาท) สำหรับบัตรโดยสารชั้นธุรกิจเที่ยวบินนอกยุโรป คาดว่าจะทำให้รัฐบาลมีรายได้ปีละ 182 ล้านยูโร (ราว 6,286 ล้านบาท) เพื่อนำไปลงทุนโครงการคมนาคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเครื่องบิน เช่น รถไฟ รัฐมนตรีคมนาคมฝรั่งเศสย้ำว่า จะเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเฉพาะเที่ยวบินขาออกจากฝรั่งเศสเท่านั้น ไม่เก็บเที่ยวบินขาเข้า

สวีเดนเริ่มใช้มาตรการลักษณะเดียวกันตั้งแต่เดือนเมษายนปีก่อน โดยเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมกับบัตรโดยสารเครื่องบินทุกใบ สูงสุด 40 ยูโร (ราว 1,382 บาท) หวังลดการเดินทางทางเครื่องบินที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศโลก.