No image available

ผู้นำแอฟริกาเตรียมลงนามในข้อตกลงทางการค้าฉบับประวัติศาสตร์

ผู้นำประเทศในทวีปแอฟริกาจะพบกันในวันนี้ที่กรุงนีอาเม นครหลวงของไนเจอร์ ในการประชุมสุดยอดสมาชิกกลุ่มสหภาพแอฟริกาหรือเอยู เพื่อลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีฉบับประวัติศาสตร์และหารือในเรื่องความมั่นคงและวิกฤติผู้อพยพในทวีปแอฟริกา

นายมุสซา ฟากิ ประธานเอยู กล่าวว่า ถือเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เมื่อสมาชิกทั้ง 55 ชาติของเอยู จะร่วมลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกา หรือ เอเอฟซีเอฟทีเอ ในระหว่างการประชุมสุดยอดเอยู เป็นเวลา 2 วันที่ไนเจอร์ ข้อตกลงการค้าเสรีฉบับนี้ หลังจากการเจรจาที่ยากลำบากเป็นเวลาถึง 17 ปี และมาสิ้นสุดเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา เมื่อมีประเทศที่ให้สัตยาบันครบอย่างน้อย 22 ประเทศ ทำให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ และจะมีการตกลงเรื่องวันที่ใช้บังคับของข้อตกลงในการประชุมวันนี้ เอยู ประมาณการว่า หากข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้แล้ว จะทำให้การค้าระหว่างประเทศในแอฟริกาขยายตัวร้อยละ 60 ภายในปี 2022 จากที่่มีการค้าขายกันในขณะนี้เพียงร้อยละ 16