No image available

ปิดฉาก! การฝึกผสม Blue Strike 2019 ของกองทัพเรือไทย-จีน

กำลังทหารนาวิกโยธินในหมวดฝึกนาวิกโยธิน การฝึกผสม Blue Strike 2019 เดินทางไปร่วมฝึกกับกำลังทหารนาวิกโยธินจีนในปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ณ สนามฝึกเมืองซ่านเหว่ย ได้เดินทางกลับถึงฐานทัพเรือจ้านเจียงเป็นที่เรียบร้อย

วันนี้ (9 พ.ค.) กำลังทหารนาวิกโยธิน ในหมวดฝึกนาวิกโยธิน การฝึกผสม Blue Strike 2019 ที่เดินทางไปกับเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ LPD 987 ของกองทัพเรือจีน เพื่อเข้าร่วมการฝึกกับกำลังทหารนาวิกโยธินจีนในปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ณ สนามฝึกเมืองซ่านเหว่ย ได้เดินทางกลับถึงฐานทัพเรือจ้านเจียงเป็นที่เรียบร้อย ภายหลังเข้าร่วมพิธีปิดการฝึก Blue Strike 2019 บนเรือ LPD 987 วานนี้ (8 พ.ค.62) เวลา 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 พ.ค.62 หมวดฝึกนาวิกโยธิน Blue Strike 2019 ได้ร่วมกับกำลังนาวิกโยธินจีน เดินทางขึ้นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของกองทัพเรือจีนหมายเลข LPD 987 ออกเดินทางไปทำการฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ที่เมืองซ่านเหว่ย สาธารณรัฐประชนจีน ในระหว่างวันที่ 6-7 พ.ค.62 โดยได้ฝึกวางแผนการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกร่วมกันกับกำลังนาวิกโยธินจีน รวมถึงได้ทำการฝึกยกพลขึ้นบก ที่สนามฝึกเมืองซ่านเหว่ย เมื่อวันที่ 8 พ.ค.62 ที่ผ่านมา โดยใช้ยานลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก ยานลำเลียงพลเบาะอากาศ (LCAC) และเฮลิคอปเตอร์ ของกองทัพเรือจีน เป็นยานพาหนะในการลำเลียงกำลังนาวิกโยธินขึ้นบก สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี เมื่อยึดที่หมายได้ตามแผนจึงถอนกำลังกลับขึ้นเรือ LPD 987 และพิธีปิดการฝึกผสม Blue Strike 2019 เป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกผสม Blue Strike 2019

การฝึกผสมภายใต้ชื่อรหัส Blue Strike นี้ เป็นการฝึกแลกเปลี่ยนระหว่างกองทัพเรือ กับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวงรอบการฝึกทุก 2 ปี และผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้งการฝึก นับเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเหนืออื่นใดเป็นการสะท้อนความมีมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน ที่มีมาอย่างยาวนานแต่อดีตมาจนปัจจุบันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

สำหรับกำลังฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวง นเรศวร และเรือหลวงบางปะกง (หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ) และกำลังหมวดฝึกนาวิกโยธิน จากกองพลนาวิกโยธิน โดยเข้าร่วมการฝึก ระหว่าง 2-8 พ.ค.62 มี พลเรือตรีไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 และ นาวาเอกวรพงษ์ ทองเรือง รองผู้บัญชาการพลนาวิกโยธิน เป็นรองผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 และ หัวหน้าชุดควบคุมหมวดฝึกนาวิกโยธิน กองอำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019กำลังทหารนาวิกโยธินในหมวดฝึกนาวิกโยธิน การฝึกผสม Blue Strike 2019 เดินทางไปร่วมฝึกกับกำลังทหารนาวิกโยธินจีนในปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ณ สนามฝึกเมืองซ่านเหว่ย ได้เดินทางกลับถึงฐานทัพเรือจ้านเจียงเป็นที่เรียบร้อย

วันนี้ (9 พ.ค.) กำลังทหารนาวิกโยธิน ในหมวดฝึกนาวิกโยธิน การฝึกผสม Blue

สำหรับเรือยกพลขึ้นบก LPD. 987 เป็น เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของ กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นเรือยกพลขึ้นบก รุ่นล่าสุดของกองทัพเรือจีน มีขีดสมรรถนะที่สำคัญคือ เป็นอู่ลอยในตัวเอง ที่สามารถบรรทุกยานพาหนะไปด้วยได้หลากหลายแบบ อาทิ ยานเบาะอากาศ Landing Craft Air Cushion (LCAC) รถลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก นอกจากนี้ยังมีดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลาง มีขีดความสามารถลำเลียงทหารนาวิกโยธินพร้อมยุทโธปกรณ์ได้จำนวน 800 นาย หรือ 1 กองพันยกพลขึ้นบก สามารถสถาปนาเป็นโรงพยาบาลลอยน้ำ มีระวางขับน้ำประมาณ 25,000 ตัน มีโรงครัวพร้อมรับคนได้จำนวนมาก จึงมีประโยชน์มากทั้งในยามสงคราม หรือในกรณีเกิดมีภัยพิบัติทางทะเลหรือชายฝั่ง

สำหรับเรือยกพลขึ้นบก LPD. 987 เป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของ กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นเรือยกพลขึ้นบก รุ่นล่าสุดของกองทัพเรือจีน มีขีดสรรถนะที่สำคัญ คือ เป็นอู่ลอยในตัวเอง ที่สามารถบรรทุกยานพาหนะไปด้วยได้หลากหลายแบบ อาทิ ยานเบาะอากาศ Landing Craft Air Cushion (LCAC) รถลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก นอกจากนี้ยังมีดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลาง มีขีดความสามารถลำเลียงทหารนาวิกโยธินพร้อมยุทโธปกรณ์ได้จำนวน 800 นาย หรือ 1 กองพันยกพลขึ้นบก สามารถสถาปนาเป็นโรงพยาบาลลอยน้ำ มีระวางขับน้ำประมาณ 25,000 ตัน มีโรงครัวพร้อมรับคนได้จำนวนมาก จึงมีประโยชน์มากทั้งในยามสงคราม หรือในกรณีเกิดมีภัยพิบัติทางทะเลหรือชายฝั่ง