No image available

ประโยชน์จากการใช้แบคทีเรียและไวรัส

แบคทีเรียและไวรัสมีปฏิกิริยาอย่างไรและวิวัฒนาการจะช่วยให้การศึกษาในอนาคตเพื่อใช้ประโยชน์จากการใช้แบคทีเรียและไวรัสของพวกเขาสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพที่มีศักยภาพและการใช้งานด้านสุขภาพ การตรวจสอบการทำงานของแบคทีเรียที่ระบบภูมิคุ้มกันและสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาได้ในวิวัฒนาการของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ถูกเผยแพร่ในวันนี้

ไวรัสที่ติดเชื้อแบคทีเรียและเป็นหน่วยงานทางชีววิทยาที่มีอยู่มากมายบนโลกที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราและระบบนิเวศทั่วโลก สงครามระหว่างฟาจและแบคทีเรียมีอยู่ตลอดเวลาและแบคทีเรียจำนวนมากปกป้องตนเองโดยใช้ระบบภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าระบบ CRISPR-Cas การวิจัยเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่าง phages และแบคทีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของแบคทีเรีย CRISPR-Cas กำลังถูกนำไปใช้ในระดับสากลในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ล้ำสมัยมากมายรวมถึงการแก้ไขยีน