No image available

บริการทำความสะอาด : ก่อนตัดสินใจเลือก ใช้บริการ “แม่บ้านรายวัน“

บริการทำความสะอาด : ก่อนตัดสินใจเลือก ใช้บริการ “แม่บ้านรายวัน“ ถือเป็นบริการที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมากที่สุด เพราะอาจจะไม่มีเวลามากพอกับการทำงานบ้านหลังจากกลับมาจากทำงาน หรืออยากเอาเวลาว่างที่มีไปพักผ่อนหรือใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้บริการแม่บ้านทำความสะอาดที่ดีก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ และวันนี้ ก็มีคำแนะนำสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนตัดสินใจใช้บริการแม่บ้านทำความสะอาดมาฝากกัน จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูพร้อมๆ กันเลย…

1.Rate ราคาแบบรวมค่าอุปกรณ์
ก่อนที่เราจะใช้บริการแม่บ้าน อก็ย่าลืมสอบถามรายละเอียดให้ครบว่า ราคาเท่าไหร่ และในราคานี้นั้นเราจะได้รับอะไรและไม่ได้รับอะไรบ้าง และให้ตรวจสอบก่อนว่า สิ่งที่เราจะได้นั้นครอบคลุมในสิ่งที่เราต้องการมากน้อยแค่ไหน และรวมถึงถามค่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดว่าต้องเสียหรือไม่ และต้องเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดเองรึเปล่า เป็นต้น

2.บริษัทได้ทำการตรวจสอบประวัติพนักงานรึเปล่า?
การใช้บริการแม่บ้านก็คือ การที่จะมีคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักของคุณ เข้ามาในบ้านของเรา ดังนั้น เราจะต้องสอบถามให้แน่ชัดว่า ทางบริษัทได้มีการตรวจสอบและคัดกรองประวัติของพนักงานทำความสะอาดมาก่อนรึเปล่า เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า ทรัพย์สิน ของมีค่า รวมถึงตัวเราและคนในบ้านจะต้องปลอดภัย

3.บริษัทมีการคุ้มครองพนักงานหรือไม่?
เรื่องนี้ก็สำคัญมากเช่นกัน เพราะหากแม่บ้านที่มาทำความสะอาดเกิดอุบัติเหตุจนเจ็บตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ ใครกันที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะต้องเป็นทางบริษัทที่ให้บริการแม่บ้านที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้

4.แม่บ้านสามารถเข้าบ้านได้ยังไง ?
มีหลากหลายวิธีตั้งแต่การทิ้งกุญแจไว้ในกล่องจดหมาย การบอกรหัสเข้าห้องแก่พนักงาน หรือการให้กุญแจแก่พนักงานเอาไว้ ซึ่งเราจะต้องคุยกับทางบริษัทให้เรียบร้อย และเลือกหนทางที่ปลอดภัยที่สุด หรือสามารถใช้บริการแม้บ้านในวันที่เราอยู่ด้วย น่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยมากที่สุด