No image available

นายทุนจีนบุกปัตตานีลงทุนทำเฟอร์นิเจอร์ส่งสหรัฐฯ

นายทุนจีนหันมาลงทุนปัตตานีจัดประกอบเฟอร์นิเจอร์ส่งสหรัฐอเมริกา คาดว่าภายในสามปีสามารถเพิ่มคนงานในพื้นที่ราวสองพันห้าร้อยคนความเชื่อมั่นการลงทุนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี หลังต้องประสบกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลายาวนาน15ปี ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้มีนายทุนจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาลงทุน

จัดตั้งเป็นสถานที่ประกอบเฟอร์นิเจอร์โซฟาเพื่อส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อบริษัทชูเพิร์บกรีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์(ประเทศไทย)จำกัดโดยใช้ศูนย์ฝึกอาชีพเอกชนดอน บอศโค เลขที่141 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เช่าเป็นที่ตั้งของโรงงานชั่วคราวในระยะเวลา3ปี ก่อนที่จะมีการขยับขยายกิจการและสถานที่ต่อไปในอนาคต คาดว่าภายในระยะเวลา3 ปี ทางบริษัทฯได้ตั้งเป้าจะขยายกิจการและเพิ่มพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ2500คน โดยมีแผนที่จะขยายพื้นที่ตั้งเป็นโรงงานขนาดใหญ่เบื้องต้นทางบริษัทได้เช่าชื้อพื้นที่รองรับแล้ว 300 ไร่ บริษัทชูเพิร์บกรีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์(ประเทศไทย)จำกัด เป็นบริษัทประกอบฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออก โดยทางบริษัทได้นำวัตถุดิบหรือวัสดุสั่งเข้ามาเกือบทั้งสิ้น และบริษัทฯแม่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มีคนงานหลายพันคน