No image available

ท่าเรือการค้าแห่งเอเชียที่คึกคัก

ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้เล่นหลักในการค้าเครื่องเทศซึ่งเป็นที่นิยมฮอยอันทำหน้าที่เป็นท่าเรือการค้าแห่งเอเชียที่คึกคักระหว่างศตวรรษที่ 16 และ 19เมืองนี้ดึงดูดพ่อค้าจากญี่ปุ่นจีนโปรตุเกสและฝรั่งเศสและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนั้นยังคงปรากฏให้เห็นในทุกอย่างตั้งแต่ร้านค้าสีมัสตาร์ดจนถึงประเพณีการรับประทานอาหารงานฝีมือพื้นบ้านและวัฒนธรรมกาแฟที่แข็งแกร่ง

คุณสามารถสัมผัสได้ที่สถานที่สำคัญเช่นกัน บนปลายด้านตะวันตกของเมืองเก่าถนนคนเดินแคบ ๆ จะพาคุณไปยังสะพานที่มีหลังคาแบบญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 18 ในขณะที่บ้านบรรพบุรุษโบราณเช่นบ้านตันกีผสมผสานสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นจีนและเวียดนามเข้าด้วยกัน เรือตะกร้าของเวียดนามสามารถพบเห็นได้ในน่านน้ำรอบฮอยอันและดานังใกล้เคียง