No image available

ด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ศูนย์ศึกษาและวิจัยปิโตรเลียมของกษัตริย์อับดุลลาห์ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิรักZaha Hadidซึ่งได้รับรางวัลมากมาย เปลือกนอกเซลล์สีเทาของมันปรากฏเป็นรูปผลึกที่กลางทะเลทราย การออกแบบนี้มีความหมายว่าเป็นของเหลวทำให้อาคารเปิดกว้างและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ฝาเหล็กขนาดใหญ่ที่กำบังสนามหญ้ามีการป้องกันจากความร้อน

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการมีมูลค่า 11.5 พันล้านเหรียญสหรัฐและเริ่มก่อสร้างในปีพ. ศ. 2552 โครงสร้างครอบคลุมมากกว่า 65,000 ตารางเมตรและได้รับการพัฒนาโดย Aramco ซึ่งเป็น บริษัท ด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก