No image available

ความพยายามในการฟื้นฟูเพิ่มทรัพยากร

ทรัพยากรประมงในอ่าวไทยลดลงจาก 3 ล้านตันในปี 2538 เหลือเพียง 1 ล้านตันในปี 2558 เขากล่าวว่าความพยายามในการฟื้นฟูเพิ่มทรัพยากร 200,000 ตันในปีที่แล้ว หากสามารถดำเนินการตามแผนเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกันเราจะมี 2 ล้านตัน อธิบดีที่กรมเจรจาการค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์เชื่อว่าการย้ายสหภาพยุโรปจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการประมง

การไม่อยู่ในหมวดหมู่ ‘ใบเหลือง’ อีกต่อไปหมายถึงข้อบังคับอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทยผ่านมาตรฐานของสหภาพยุโรป นี่หมายความว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะขยายการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นมันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทยและช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปโดยอ้อม สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะสหภาพยุโรปให้ความสำคัญกับการค้าระยะยาวและยั่งยืน